Chương trình Ba miền tươi đẹp -KBS1 nói về Thiên Ma