Chương trình thời sự trên Đài KBS1 nói về dự án phát triển Thiên Ma